Dołączenie do Narodowego Programu Szczepień


Jak dołączyć do Narodowego Programu Szczepień? Jakie wymagania trzeba spełnić?

Apteki ogólnodostępne, w celu dołączenia do Narodowego Programu Szczepień powinny złożyć elektroniczne wnioski do swoich oddziałów wojewódzkich NFZ.

Aby aplikować konieczne jest:

  • posiadanie aktywnego statusu w Rejestrze Aptek;
  • podłączenie do Systemu P1 i zadeklarowanie używania systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji;
  • spełnianie wymogów lokalowych oraz dotyczących wyposażenia wynikających z przepisów (zob. pkt 2.2 powyżej).

Wymogi i zasady składania wniosków dostępne są niżej:

→ https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienia-przeciwko-covid-19-w-aptekach-ruszyly-nabory,8003.html

Pod wskazanym linkiem zebrano na dole ogłoszenia wszystkich wojewódzkich oddziałów w tej sprawie. Należy znaleźć ogłoszenie o naborze do Narodowego Programu Szczepień właściwe dla swojego województwa. W ogłoszeniu wojewódzkim odnajdziemy wzór wniosku i dokumentacji towarzyszącej, które należy przesłać na adres ePUAP oddziału NFZ.

Wynagrodzenie za szczepienie to 61,24 zł za jedno szczepienie. Szczegóły dot. sposobu rozliczenia znajdziemy w ogłoszeniu o naborze swojego oddziału NFZ (do odnalezienia pod powyższym linkiem).

Oczekiwanie na informację zwrotną co do rozpatrzenia wniosku apteki najczęściej trwa około tygodnia. Apteka, dołączając do Narodowego Programu Szczepień, jest także dopisywana do wykazu placówek szczepiących dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznego oddziału NFZ.