Kwalifikacje


Czy farmaceuta może kwalifikować pacjenta do badania?

TAK, O ILE uzyskał dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Jakie są warunki przeprowadzenia szczepienia przez farmaceutę?

Farmaceuta może przeprowadzać szczepienia, o ile spełni co najmniej jeden z następujących dwóch warunków:

  1. uzyska dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:
  2. a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz
  3. b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego*

ALBO:

  1. jest uprawniony do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych tj.:
  2. a) ukończył kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych*, lub
  3. b) posiada co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

 

*pełna treść wymogów jest dostępna tutaj:

→ https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000668/O/D20210668.pdf – § 3

→ http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000753/O/D20180753.pdf – § 6

Podstawa prawna:

– § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

– § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych