WYMOGI WOBEC PACJENTA


Jakie zgody należy odbierać od pacjenta w związku ze szczepieniem?

Od pacjenta należy przed szczepieniem odebrać zgodę na samo szczepienie. Przed odebraniem zgody, pacjent powinien zostać poinformowany o szczepieniu; w razie wątpliwości pacjenta dotyczących np. szczepienia, możliwych działań niepożądanych, należy udzielić stosownych wyjaśnień.

W celu odebrania zgody pacjenta, rekomendujemy skorzystanie ze wzoru przygotowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, który zawiera także kwestionariusz przesiewowy: https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-05/Kwestionariusz_wst%C4%99pnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepe%C5%82noletniej_przeciw_COVID-19_15052021.pdf

Od pacjenta należy ponadto odebrać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procesem szczepienia (zgoda RODO) oraz przekazać mu wymagane prawem informacje nt. przetwarzania jego danych osobowych.

Podstawy prawne:

– art. 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

– art. 6,9,13 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jakie okoliczności należy zweryfikować przed zaszczepieniem pacjenta?

Pacjent, który ma być zaszczepiony musi posiadać skierowanie na szczepienie oraz przejść badanie kwalifikacyjne.

Podstawy prawne:

– art. 21d ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

-art. 21c ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi