NUVAXOVID

Szczepionka podjednostkowa, białkowa Nuvaxovid

Producent: Novavax

Jest to 5 szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu.

To, że szczepionka jest podjednostkowa oznacza, że zawiera gotowy antygen, czyli białko, które wyzwala odpowiedź immunologiczną organizmu, przez co dochodzi do wytworzenia odporności organizmu na COVID-19.

Szczegółowe informacje na temat szczepionki znajdziesz w charakterystyce produktu leczniczego: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nuvaxovid-epar-product-information_pl.pdf