Odpowiedzialność i ubezpieczenia


Jaką odpowiedzialność może ponosić apteka i farmaceuta w związku ze szczepieniami?

Apteka (tj. podmiot prowadzący aptekę – posiadacz zezwolenia aptecznego) i farmaceuta mogą ponosić odpowiedzialność cywilną zwaną także majątkową lub odszkodowawczą. Z taką odpowiedzialnością możemy mieć do czynienia gdy pacjent poniesie szkodę (np. gdy będzie musiał płacić za dodatkowe leczenie na skutek błędu lub naruszenia przepisów przez farmaceutę/aptekę).

W pewnych okolicznościach farmaceuta może także ponieść odpowiedzialność karną, jeżeli popełni przestępstwo. Tak może być np. w sytuacji spowodowania u pacjenta uszczerbku na zdrowiu na skutek nieprawidłowego wkłucia igły (podstawa prawna: art. 156 i 157 Kodeksu karnego).

Kto będzie odpowiadał w przypadku poniesienia szkody przez pacjenta?

Jeżeli szkodę spowodował pracownik apteki, to zgodnie z przepisami odpowiadać wobec pacjenta będzie wyłącznie pracodawca tj. apteka, a nie pracownik (podstawa prawna: art. 120 Kodeksu pracy). Wprawdzie apteka ma możliwość zwrotnego dochodzenia odszkodowania od pracownika, który zawinił, jednak odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości trzykrotności pensji pracownika, tymczasem apteka odpowiada wobec pacjenta w pełnym zakresie.

Samodzielną odpowiedzialność może ponosić farmaceuta niebędący pracownikiem.

Jak wygląda kwestia ubezpieczeń od odpowiedzialności apteki i farmaceuty?

Farmaceuta i apteka (posiadacz zezwolenia aptecznego) mogą ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej.

Farmaceuci są ubezpieczani od odpowiedzialności cywilnej przez Okręgowe Izby Aptekarskie. Co istotne, w momencie gdy farmaceuci uzyskali możliwość wykonywania szczepień, szereg Okręgowych Izb Aptekarskich* poinformował o stanowiskach ubezpieczycieli zgodnie, z którymi ubezpieczyciele uznają, że szczepienia covidowe wchodzą w zakres wykonywania zawodu farmaceuty i w konsekwencji, że ubezpieczenie wykupione przez OIA obejmuje odpowiedzialność cywilną farmaceuty za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem badań kwalifikacyjnych i szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z własną OIA co do podejścia ubezpieczyciela danej OIA.

Ubezpieczenia wykupywane przez OIA nie obejmują jednak odpowiedzialności apteki (podmiotu prowadzącego aptekę). Apteka ma natomiast możliwość samodzielnego wykupienia takiego ubezpieczenia.

* m.in. OIA Warszawa → https://oia.waw.pl/stanowisko-stu-ergo-hestia-s-a-w-sprawie-zakresu-odpowiedzialnosci-cywilnej-farmaceutow-w-zakresie-kwalifikacym-i-szczepien-ochronnych-przeciwko-covid-19/;
OIA Kraków → https://www.oia.krakow.pl/index.php/czesto-zadawane-pytania/1510-ubezpieczenie-oc;
OIA Poznań → https://www.woia.pl/news/3452/komunikat-prezesa-wlkp-ora-w-sprawie-ubezpieczenia.html.