BADANIE 53 WCZEŚNIEJ SZCZEPIONYCH PACJENTÓW ZARAŻONYCH COVID-19, PRZYJĘTYCH DO SZPITALA KRAJOWEGO W WARSZAWIE

Obecne szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 i programy szczepień przypominających mają na celu ograniczenie hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19. Obecnie przyjmuje się, że szczepienia nie zapobiegają całkowicie zakażeniu i że dochodzi do infekcji COVID-19. Nasze badanie obejmowało 53 zaszczepionych pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID 19, w jednym ośrodku w Polsce z i miało na celu ocenę czynników związanych z ich przebiegiem klinicznym. Badanie to obejmowało okres od 26 listopada 2021 r. do 11 marca 2022 r. Wszyscy pacjenci zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 jedną z 4 dostępnych szczepionek: mRNA-1273 (Moderna) mRNA (Spikevax); szczepionka mRNA BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) (modyfikowana nukleozydami) (Comirnaty); rekombinowana szczepionka Ad26.COV2.S (Janssen/Johnson & Johnson) (Jcovden); oraz szczepionkę rekombinowaną AZD1222 (ChAdOx1) (Oxford/AstraZeneca) (Vaxzevria). Przebieg COVID-19 u zaszczepionych pacjentów był stosunkowo podobny. Pacjenci zaszczepieni ponad 24 tygodnie wcześniej rzadko wymagali pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii (OIOM) (P=0,021), a częstość występowania zgonów była w tej grupie istotnie mniejsza (P=0,046). Kobiety pozostawały w szpitalu znacznie dłużej niż mężczyźni (P=0,011). Wiek i choroby współistniejące nie miały wpływu na przebieg tej infekcji. Pomimo wielu zalet szczepienia przeciwko COVID-19, nasze obserwacje wskazują na potencjalne ryzyko zakażenia po szczepieniu. Ocena przebiegu COVID-19 u zaszczepionych pacjentów daje możliwość porównania różnych szczepionek i wskazania czynników, które mogą obniżać odporność.

Link do publikacji: https://medscimonit.com/abstract/index/idArt/939841 Cytuj: Zaczyński A, Hampel M, Piątkiewicz P, Nasiłowski J, Butkiewicz S,  Religioni U, Barańska A, Malm M, Neuman-Podczaska A, Vaillancourt R, Merks P: Effects of COVID-19 vaccinations on course of COVID-19. Med Sci Monit, 2023; 29: e939841