BADANIE KLINICZNE W CELU OCENY IMMUNOGENNOŚCI SZCZEPIONEK MRNA (MONOWALENTNEJ I BIWALENTNEJ) WOBEC PODLINII WARIANTU OMIKRON WIRUSA SARS-COV-2, W TYM BQ.1.1 I XBB.1.

W związku z pojawiającymi się nowymi podwariantami wirusa SARS-CoV-2, przeprowadzono badanie kliniczne w celu oceny immunogenności szczepionek mRNA (monowalentnej i biwalentnej) wobec podlinii wariantu omikron wirusa SARS-CoV-2, w tym BQ.1.1 i XBB.1.

Poniżej przedstawiam krótki opis badania wraz z nadrzędnym wnioskiem, z kolei szczegółowe informacje zamieszczam na slajdach w załączniku do ewentualnego wykorzystania.

  • Opis badania: U osób powyżej 55 lat, które wcześniej otrzymały trzy dawki szczepionki BNT162b2 (monowalentej), jako czwartą dawkę (tj. drugą przypominającą), podano dawkę szczepionki BNT162b2 (monowalentej) lub dawkę przypominającej BA.4 – BA.5 (biwalentnej).
  • Nadrzędny wniosek: W badaniu wykazano, że szczepionka biwalentna BA.4-5 jest bardziej immunogenna niż pierwotna szczepionka, z szerszym zakresem odpowiedzi przeciwko krążącym subliniom wariantu omikron, w tym BQ.1.1 i XBB.1.

Slajdy pomocnicze i link do tekstu źródłowego został opublikowany w czasopiśmie The New England Journal of Medicine (NEJM): https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2214916