ECDC /WZROST TRANSMISJI WIRUSA SARS-COV-2

W związku z ukazaniem się komunikatu ECDC1 dotyczącego wzrostu transmisji wirusa SARS-CoV-2 na poziomie EU/EEA, przesyłam najważniejsze informacje:

 • Powodami zaistniałej sytuacji mogą być m.in.:
  • Ucieczka immunologiczna nowych wariantów,
  • Spadek odporności powstałej na skutek szczepień w czasie,
  • Zwiększona ekspozycja na patogen w okresie wakacyjnym (podróże, duże skupiska ludzi),
 • Osłabienie nadzoru epidemiologicznego rzutuje na zaburzenie kompletności i aktualności danych dla COVID-19, dlatego odpowiednie testowanie ma znaczenie.

ECDC zaleca, aby w kontekście szczepień w najbliższym czasie skupić się na:

 • ochronie osób narażonych na ryzyko rozwoju ciężkiej choroby, np. osoby w wieku powyżej 60 lat i inne osoby z podwyższonym ryzykiem niezależnie od wieku (takie jak osoby z chorobami współistniejącymi lub z obniżoną odpornością),
 • zwróceniu uwagi na czynniki, które wcześniej ograniczały stosowanie dawek przypominających (w miarę zbliżania się jesiennych kampanii szczepień),
 • ocenie gotowości do wykrywania sygnałów epidemiologicznych o wzmożonej transmisji wirusa COVID-19, aby móc odpowiednio zareagować na poziomie kraju, jak rónież możliwości szybkiej identyfikacji i dotarcia do grup wysokiego ryzyka,
 • podkreśleniu, jak ważne jest bycie na bieżąco ze szczepieniami przeciwko COVID-19 dla grup wysokiego ryzyka.

Dostępny jest ChPL dla nowej szczepionki przeciw COVID-19 w języku polskim, który przesyłam w załączeniu (szczepionki adaptowane do XBB.1.5 opisano na stronach: 246 – 459).

Obecnie nic nie wskazuje na to, że zakażenie wariantami potomnymi XBB.1.5-podobnymi lub BA.2.86 wiąże się z cięższym przebiegiem choroby lub zmniejszeniem skuteczności szczepionki przeciwko ciężkiej postaci COVID-19 w porównaniu z obecnie krążącymi wariantami, jednak u osób starszych i osób z chorobami współistniejącymi ryzyko wystąpienia poważnych powikłań w przypadku zakażenia jest zwiększone1. Aktualne informacje o wariantach wirusa SARS-CoV-2, uwzględniając podwarianty EG.5.1 oraz BA.2.86, dostępne są na stronie WHO2Tracking SARS-CoV-2 variants (who.int)

Referencje:

 1. Epidemiological update: COVID-19 transmission in the EU/EEA, SARS-CoV-2 variants, and public health considerations for Autumn 2023. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-covid-19-transmission-eueea-sars-cov-2-variants-and-public (dostęp 11.09.23)
 2. Tracking SARS-CoV-2 variants. https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants (dostęp 11.09.23)

 Podsumowanie dla farmaceutów przygotowane przez Pfizer Biopharmaceuticals Group dla portalu www.farmaceuciszczpia.pl