EPIDEMIOLOGIA – PNEUMOKOKI: ZACHOROWANIA, HOSPITALIZACJE I ZGONY

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) to bakterie, które mogą być przyczyną bardzo groźnych chorób. Szczególnie narażone są małe dzieci do 5 roku życia i osoby dorosłe powyżej 50 roku życia. Drobnoustroje te osiedlają się w gardle lub nosie, często nie wywołując objawów choroby. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem.

Wyróżniamy pneumokokowe zakażenia nieinwazyjne (np. zapalenie płuc, zatok, ucha środkowego, spojówek) oraz inwazyjne, skutkujące poważnymi powikłaniami lub nawet śmiercią (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zapalenie wsierdzia, osierdzia, otrzewnej). Do zakażeń pneumokokowych dochodzi najczęściej w okresie jesienno-zimowym w związku z występowaniem grypy, która uszkadza nabłonek dróg oddechowych i ułatwia pneumokokom wnikanie w śluzówkę.

Liczba zachorowań na chorobę pneumokokową w Polsce jest niedoszacowana. Istnieją i dostępne są dwa systemy rejestracji przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP), ale liczba przypadków zakażeń nieinwazyjnych (np. pneumokokowego zapalenia płuc) jest całkowicie nieznana. Pierwszy system to rejestr obowiązkowy i w pełni  nadzorowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego–Państwowy Zakład Higieny (NIZP–PZH) i rejestruje wszystkie zakażenia pneumokokowe na podstawie zgłoszeń przesyłanych ze szpitali do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Drugi rejestr obejmuje przypadki, które zostały potwierdzane laboratoryjnie w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) w Narodowym Instytucie Leków, co pozwala na pełną charakterystykę izolatów, w tym określenie ich typów serologicznych oraz lekowrażliwości.

Ze względu na fakt, że dane epidemiologiczne są niedoszacowane, często używa się terminu „wykrywalność IChP” zamiast „zapadalność”.

Według danych NIZP–PZH, w Polsce w 2022 roku zarejestrowano 2221 przypadków IChP, co daje zapadalność ogólną 5,87/100 000 mieszkańców. W 2022 r. KOROUN potwierdził 1243 przypadki, co daje zapadalność ogólną 3,30/100 000. Przypadków jest o 552 (74,4%) więcej przypadków IChP w Polsce w porównaniu z 2021 r. i również więcej niż przed pandemią (2019).

W obecnym roku 2023 obserwujemy stale rosnącą liczbę przypadków IChP, analizując dane do analogicznego okresu w roku 2022.

Zapraszamy do przeczytania opracowania!

Zespół Farmaceuciszczepią