Informacja dot.  szczepionki Apexxnar

Z wielką radością informujemy o zmianie w zapisach Charakterystyki Produktu Leczniczego Apexxnar (PCV20), wedle której dodano możliwość jednoczesnego podania szczepionki PCV20 ze szczepionką mRNA przeciw COVID-19 ze zmodyfikowanymi nukleozydami (aktualnie jest to wskazanie on-label). Przy jednoczesnym podaniu szczepionek należy je podać w różne miejsca wstrzyknięcia.

 Gdy szczepionkę Apexxnar podawano dorosłym w wieku ≥ 65 lat razem z trzecią (przypominającą) dawką szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami), ogólny profil tolerancji przypominał ten dla szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami) podawanej oddzielnie. Stwierdzono kilka różnic w profilu bezpieczeństwa w porównaniu ze stosowaniem tylko szczepionki Apexxnar. W badaniu fazy III o numerze B7471026 (badanie 1026), przy jednoczesnym podawaniu obu szczepionek, zgłaszano z częstością występowania „bardzo często”, gorączkę (13,0%) i dreszcze (26,5%). W grupie otrzymującej obie szczepionki zgłoszono także jeden przypadek zawrotów głowy (0,5%).

Załączamy aktualną Charakterystykę Produktu Leczniczego.

Zespół Farmaceuciszczepią