PRZEBIEG COVID-19 WŚRÓD PACJENTÓW NIESZCZEPIONYCH – DANE SZPITALAKRAJOWEGO W WARSZAWIE

Dotychczasowe badania wskazują na stosunkowo wysoką skuteczność szczepień w zapobieganiu ciężkim objawom COVID-19. Jednak w Polsce 40% populacji pozostaje nieszczepionych. Celem pracy było opisanie historii COVID-19 u nieszczepionych pacjentów szpitali w Warszawie. W badaniu tym oceniono dane 50 dorosłych pacjentów Szpitala Krajowego w Warszawie w okresie od 26 listopada 2021 r. do 11 marca 2022 r. Żaden z tych pacjentów nie był szczepiony przeciwko COVID-19. Wyniki. Analiza wykazała, że średni czas hospitalizacji nieszczepionych pacjentów z COVID-19 wynosił 13 dni. Pogorszenie stanu klinicznego zaobserwowano u 70% tych pacjentów, 40% wymagało hospitalizacji na oddziale
intensywnej terapii, a 34% zmarło przed zakończeniem badania. Wnioski jakie wynikły, są następujące. U nieszczepionych pacjentów wystąpiło znaczne pogorszenie i wysoka śmiertelność. Z tego powodu rozsądne wydaje się podjęcie działań w celu zwiększenia poziomu wyszczepienia ludności przeciwko COVID-19.

Link do publikacji: https://www.mdpi.com/2076-393X/11/3/675

Cytuj: Zaczyński A, Hampel M, Piątkiewicz P, Nasiłowski J, Butkiewicz S, Religioni U, Barańska A, Herda J, Neumann-Podczaska A, Vaillancourt R, Merks P. The Course of COVID-19 among Unvaccinated Patients—Data from the National Hospital in Warsaw, Poland. Vaccines. 2023; 11(3):675. https://doi.org/10.3390/vaccines11030675