Refundowane szczepienia w aptekach – aktualna sytuacja dotycząca podpisywania umów z NFZ

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych apteka ponownie zyska możliwość wykonywania bezpłatnych szczepień finansowanych ze środków publicznych. Informacje dotyczące tego, jakie szczepienia będą refundowane, od kiedy i kto będzie mógł z nich skorzystać przedstawiono w tabeli poniżej:

Dlaczego w takim razie na ten moment apteki nadal wykonują szczepienia w sposób komercyjny?

Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli osoba dorosła, która chce zaszczepić się w aptece nie spełnia kryteriów finansowania (np. wiek 65+) nadal może zaszczepić się w aptece, jednak w sposób komercyjny. Po drugie, aby apteka mogła wykonywać szczepienia finansowane ze środków publicznych musi zawrzeć umowę z NFZ. Jak podano na stronie NFZ od 2.11 rozpocznie się możliwość składania wniosków. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków może się różnić w zależności od oddziału NFZ, dlatego najlepiej szukać informacji bezpośrednio na stronie internetowej oddziału, z którym będzie podpisywana umowa. Samo wypełnienie wniosku nie uprawnia apteki do wykonywania szczepień finansowanych ze środków publicznych, dlatego do czasu podpisania umowy apteka nadal może wykonywać szczepienia, jednak w sposób komercyjny lub bezpłatny.

Co należy zrobić, aby podpisać umowę?

  1. Wpisanie do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki
  2. Wypełnienie „Wniosku o zawarcie umowy”, znajdującego się w Aplikacji ofertowej i odesłanie do wojewódzkiego NFZ wraz z załącznikami.

WAŻNE! Jeśli wniosek o zawarcie umowy zostanie złożony do 14 grudnia 2023, umowa zostanie podpisana jeszcze w 2023!

Szczegółowe informacje dotyczące kroków, jakie należy spełnić, aby zawrzeć umowę z NFZ można znaleźć pod adresem

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienia-w-aptekach-komunikat-o-zawieraniu-umow-i-rozliczaniu-szczepien-z-nfz,8498.html

lub skanując kod qr za pomocą aparatu w telefonie