SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIENIA BNT162B2 W ZAPOBIEGANIU ZGONOMZWIĄZANYM Z COVID-19 W POLSCE

Opracowanie szczepionek na COVID-19 było punktem zwrotnym trwającej pandemii. Celem pracy było przedstawienie przebiegu programu szczepień ochronnych w Polsce oraz skuteczności szczepionki BNT162b2. Celem pracy była analiza odsetka i skuteczności szczepień w podziale na grupy wiekowe w Polsce. Jest to retrospektywne badanie oparte na danych dotyczących odsetka szczepień i przeżywalności wśród obywateli polskich uzyskanych z rejestrów prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Dane zostały zebrane między 53. tygodniem 2020 r. a 3. tygodniem 2022 r. Ostateczna analiza obejmowała pacjentów, którzy albo nie byli w ogóle zaszczepieni, albo byli w pełni zaszczepieni szczepionką BNT162b2. Baza zawierała rekordy 36 362 777 osób, spośród których 14 441 506 (39,71%) było szczepionych w całości szczepionką BNT162b2, a 14 220 548 (39,11%) nie było szczepionych wcale. Średnia tygodniowa skuteczność szczepionki BNT162b2 w zapobieganiu śmierci wyniosła 92,62% i wahała się od 89,08% dla osób w wieku ≥80 lat do 100% dla osób w wieku 5-17 lat. Śmiertelność była istotnie wyższa w grupie nieszczepionej w porównaniu z grupą w pełni zaszczepioną w całej kohorcie (447,9 na 100 000 vs. 43,76 na 100 000, p <0,001) we wszystkich kategoriach wiekowych.

Wyniki badania potwierdzają wysoką skuteczność szczepionki BNT162b2 w zapobieganiu zgonom z powodu COVID-19 we wszystkich analizowanych grupach wiekowych.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36876868/  Cytuj: Pietrzak Ł, Polok K, Halik R, Szuster-Ciesielska A, Szczeklik W. Effectiveness of BNT162b2 vaccination in preventing COVID-19-associated death in Poland. Pol Arch Intern Med. 2023 Mar 6:16453. doi: 10.20452/pamw.16453. Epub ahead of print. PMID: 36876868.