KOMISJA EUROPEJSKA ZATWIERDZIŁA SZCZEPIONKĘ PREVENAR 20 FIRMY PFIZER W CELU OCHRONY NIEMOWLĄT I DZIECI PRZED CHOROBĄ PNEUMOKOKOWĄ

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska (KE) wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 20-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom dostępną na terenie UE pod nazwą PREVENAR 20, do czynnego uodporniania w celu zapobiegania chorób inwazyjnych, zapalenia płuc i ostrego zapalenia ucha środkowego wywołanych przez Streptococcus pneumoniae u niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 6 tygodni do poniżej 18 lat.

 PREVENAR 20 obejmuje 13 serotypów zawartych już w PREVENAR 13 – 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23F. Siedem nowych serotypów zawartych w PREVENAR 20 – 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F i 33F – które stanowią globalną przyczynę inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP) i są powiązane z wysokim wskaźnikiem śmiertelności, opornością na antybiotyki i/lub zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. [9] Łącznie 20 serotypów uwzględnionych w PREVENAR 20 jest odpowiedzialnych za większość obecnie występujących chorób pneumokokowych w UE i na świecie.[1,2,3,4,5,6,7,8]

 Dostawy szczepionki w opakowaniach PREVENAR 20 należy spodziewać się w połowie bieżącego roku, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

 Charakterystyka produktu leczniczego jest dostępna pod linkiem:

Prevenar 20, INN-Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (20-valent, adsorbed) (europa.eu)

Referencje

1. Active Bacterial Core (ABCs) surveillance. National Center for Immunization and Respiratory Diseases. Atlanta, GA. CDC. Published March 2020. Updated May 22, 2020. Accessed February 6, 2024. Available at: https://www.cdc.gov/abcs/reportsfindings/survreports/spneu18.pdf.

2. Ladhani, SN, Collins S, Djennad A, et al. Rapid increase in non-vaccine serotypes causing invasive pneumococcal disease in England and Wales, 2000-17: a prospective national observational cohort study [published correction appears in Lancet Infect Dis. 2018 Feb 6;:]. Lancet Infect Dis. 2018;18(4):441-451. doi:10.1016/S1473-3099(18)30052-5

3. Menéndez R, España PP, Pérez-Trallero E, et al. The burden of PCV13 serotypes in hospitalized pneumococcal pneumonia in Spain using a novel urinary antigen detection test. CAPA study. Vaccine. 2017;35(39):5264-5270. doi:10.1016/j.vaccine.2017.08.007

4. Azzari C, Cortimiglia M, Nieddu F, et al. Pneumococcal serotype distribution in adults with invasive disease and in carrier children in Italy: Should we expect herd protection of adults through infants’ vaccination?. Hum Vaccin Immunother. 2016;12(2):344-350. doi:10.1080/21645515.2015.1102811

5. Pivlishi T. Impact of PCV13 on invasive pneumococcal disease (IPD) burden and the serotype distribution in the U.S. CDC. ACIP. Published October 24, 2018. Accessed February 6, 2024. Available at: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/61449.

6. Invasive pneumococcal disease. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2016. ECDC. Published August 8, 2018. Accessed February 6, 2024. Available at: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2016-invasivepneumococcal-disease_0.pdf.

7. Beall B, Chochua S, Gertz RE Jr, et al. A population-based descriptive atlas of invasive pneumococcal strains recovered within the US during 2015- 2016. Published November 2018. Accessed February 6, 2024. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30524382/.

8. Grant L, Suaya J, Pugh S, et. al. Coverage of the 20-Valent Conjugate Vaccine Against Invasive Pneumococcal Disease By Age Group in the United States, 2017. Abstract No. ISP20-237.

9. Senders, S., et al. (2021, October 1). Safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in healthy infants in the United States. The Pediatric Infectious Disease Journal. Published September 13, 2021. Accessed February 6, 2024. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8443440/.

 Zespół Farmaceuciszczepia.pl