NAJNOWSZE DANE CDC, COVID-19 I GRYPA

Szanowni Państwo,

Przesyłamy kilka ciekawych informacji poniżej.

a.       Amerykańskie CDC wydało zalecenie podania dodatkowej dawki szczepionki przeciw COVID-19 (adaptowanej do podwariantu XBB.1.5., niezależnie od typu szczepionki) dla osób w wieku 65 lat i starszych.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us.html

b.       Dane amerykańskie za 2023 wskazują, że COVID-19 stanowił 10 najczęstszą przyczynę zgonu, wyprzedzając sumę zarejestrowanych przypadków zgonów z powodu grypy i zapalenia płuc, którym przypadł nr 11 w zestawieniu (bezwzględne liczby zgonów to odpowiednio, 49,707 vs 44 751)

https://www.cdc.gov/respiratory-viruses/background/index.html

c.       Odsetek osób, którzy w sezonie 2023/2024 zaszczepili się w przeciw COVID-19 i grypie w USA, wynosi odpowiednio:

  1. 18+: 22.6% i 48.2%
  2. 65+: 42.4% i 73.8%
  3. W poniższym linku można znaleźć także inne dane dotyczące wyszczepialności

https://www.cdc.gov/respiratory-viruses/data-research/dashboard/vaccination-trends-adults.html#:~:text=The%20percent%20of%20the%20population%20reporting%20receipt%20of%20the%20updated,)%20among%20adults%20age%2065%2B.

d.       Uzyskane dane na przestrzeni lat 2020 – 2024 dla COVID-19 wskazują na coraz większy odsetek hospitalizacji wśród osób starszych, a także najmłodszych dzieci.

https://www.cdc.gov/respiratory-viruses/background/index.html

e.       Jednoczesne podanie szczepionek przeciw COVID-19 i grypie (ko-administracja) jest bardzo istotne, gdyż szacuje się, że nawet 50% szczepionek adaptowanych do wariantu Omikron zostało podanych jednocześnie z szczepionkami przeciw grypie (brak linku źródłowego, informacja stanowi przewidywania ekspertów z USA).

Zespół farmaceuciszczepia.pl