NOWE DONIESIENIA Z ZAKRESU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

W ostatnim czasie opublikowano kilka istotnych informacji z perspektywy szczepień przeciw COVID-19:

  • Programu Szczepień Ochronnych na rok 2024 (PSO 2024)1
    • zapis dotyczący COVID-19 wskazuje zalecenie dla wszystkich osób od ukończenia 6 miesiąca życia, w schemacie wielodawkowym zgodnie z komunikatami MZ (link do ostatniego komunikatu MZ).
  • Komunikacja WHO w zakresie szczepień przeciw COVID-19 (październik 2023)2
    • Na podstawie dostępnych danych Komitet SAGE zaleca uproszczony, jednowakowy schemat podstawowy dla większości szczepionek przeciw COVID-19, co powinno przełożyć się na poprawę akceptacji szczepień, ich wykorzystania oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony w czasie, gdy większa część popilacji miała wcześniej co najmniej jedną infekcję.
    • Dostępne dane sugerują, że najnowsze szczepionki przeciw COVID-19 (tj. monowalentne szczepionki adaptowane do wariantu Omikron XBB) zapewniają lepszą zwiększoną ochronę w porównaniu z poprzednimi szczepionkami (biwalentnymi oraz monowaletnymi ukiernkowanymi na pierwotny wariant wirusa SARS-CoV-2).

Odnośniki literaturowe:

  1. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2024. Dokument dostępny pod linkiem: https://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2023/100/akt.pdf (dostęp 02.11.23)
  2.  WHO recommendations on COVID-19. https://www.who.int/news/item/02-10-2023-who-recommends-r21-matrix-m-vaccine-for-malaria-prevention-in-updated-advice-on-immunization (dostęp 02.11.23)

 Podsumowanie dla farmaceutów przygotowane przez Pfizer Biopharmaceuticals Group dla portalu www.farmaceuciszczpia.pl