PODSUMOWANIE WYTYCZNYCH WHO “GUIDANCE ON DEVELOPING NATIONAL COVID-19 VACCINATION POLICY

Szanowni Państwo,

Po ukazaniu się ostatniego dokumnetu wydanego przez WHO, jakim jest “Guidance on developing national COVID-19 vaccination policy”, przesyłamy zestawienie kluczowych informacji:

Informacje ogólne

 1. Od czasu wprowadzenia szczepionek przeciwko COVID-19 ponad 602 milionów osób w Europejskim Regionie WHO otrzymało pełną serię szczepień w schemacie podstawowym, a 320 milionów osób otrzymało co najmniej jedną dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19.
 2. Korzyści i opłacalność szczepienia zdrowych dzieci i młodzieży są znacznie niższe w porównaniu ze szczepieniem innych grup priorytetowych, co nie oznacza braku takich korzyści. Dlatego poszczególne kraje mogą jednak rozważyć zapewnienie zdrowym dzieciom i młodzieży serii szczepień podstawowych przeciwko COVID-19 w oparciu o lokalne uwarunkowania (m.in. obciążenie chorobą, liczbę osób, które muszą zostać zaszczepione, aby zapobiec hospitalizacji lub śmierci, opłacalność oraz inne kwestie zdrowotne).
 3. WHO apeluje, aby kraje nie opóźniały wprowadzenia zaleceń w kontekście dawek przypominających w oczekiwaniu na dostęp do nowszych szczepionek.

Zalecenia WHO

 1. Zalecany skład szczepionki powinien być zgodny z stanowiskiem EMA/ECDC na terenie UE, jak również FDA na terenie USA, co w praktyce odnosi się do szczepionek monowalentnych adaptowanych do podwariantu XBB.1.5.
 2. Eksperci zrzeszeni w ramach Grupy SAGE zdefiniowali nowe grupy priorytetowe w kontekście profilaktyki szczepiennej przeciw COVID-19 tj.:
  1. wysoki priorytet: osoby w wieku 6 miesięcy i starsze z obniżoną odpornością (w stopniu umiarkowanym i silnym); osoby starsze (o granicy wieku ustalanej przez kraje); młodsi dorośli ze istotnymi chorobami współistniejącymi lub znaczną otyłością; osoby dorosłe i nastolatki w ciąży; pracownicy ochrony zdrowia;
  2. średni priorytet: zdrowe młode osoby dorosłe; dzieci i młodzież w wieku od 6 miesięcy do 17 lat ze znaczną otyłością i chorobami współistniejącymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19;
  3. niski priorytet: zdrowe dzieci i młodzież w wieku od 6 miesięcy do 17 lat.
 3. SAGE zaleca, aby grupy o:
  1. wysokim i średnim priorytecie otrzymały podstawową serię szczepień przeciw COVID-19 oraz dawkę przypominającą 6–12 miesięcy po zakończeniu serii podstawowej,
  2. wysokim priorytecie otrzymały dodatkowe dawki przypominające szczepionki przeciw COVID-19.
 4. Zalecany odstęp pomiędzy dodatkową dawką przypominającą a poprzednią dawką szczepionki przeciwko COVID-19 różni się w zależności od podgrupy i wynosi: 6 miesięcy (dla osób z obniżoną odpornością, osób dorosłych w starszym wieku i osób w ciąży) lub 12 miesięcy (dla pozostałych podgrup).
 5. Celem poprawy wyszczepialności i dążąc do poprawy zrozumienia szczepień przeciwko COVID-19, NITAG może rozważyć zalecenie 12-miesięcznego odstępu pomiędzy dawką przypominającą szczepionki przeciwko COVID -19 a poprzednią dawką dla większości osób. Krótszy odstęp (6 miesięcy) powinien być zalecany w przypadku grup obarczonych najwyższym ryzykiem poważnych powikłań związanych z COVID-19, takich jak osoby z obniżoną odpornością, osoby z wieloma istotnymi chorobami współistniejącymi i/lub otyłością, osoby dorosłe w podeszłym wieku, pensjonariusze placówek opieki długoterminowej oraz osoby w ciąży. W przypadku osób z poważnie obniżoną odpornością odstęp ten może jeszcze krótszy i wynosić nawet 4 miesiące.

*SAGE – Strategic Advisory Group of Experts; NITAG – National Immunization Technical Advisory Groups;

Powyższe opracowanie powstało na podstawie dokumentu, który jest dostępny w języku angielskim pod adresem: https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023-7892-47660-70230 (dostęp 24.10.23)

 Podsumowanie dla farmaceutów przygotowane przez Pfizer Biopharmaceuticals Group dla portalu www.farmaceuciszczpia.pl